Cpop Wiki
Advertisement
Cpop Wiki

"Sentimental Train" (伤感列车) is a song by AKB48 Team SH. It serves as the title track for their ninth EP Sentimental Train, released on March 30, 2023.

Liu Nian was voted as the center position for the song.

Featured members[]

Liu Nian, Zhu Ling, Ye Zhien, Wu Anqi, Shen Ying, Mao Weijia, Shi Keyan, Gui Chuchu, Zhang Qianfei, Zou Ruonan, Zeng Sichun, Jian Qiangwei, Kong Kexin, Li Jiahui, Qiu Dier, Zhu Jingchen

Trivia[]

Video links[]

Advertisement