Cpop Wiki
Advertisement
Cpop Wiki
SHY48 Logo

SHY48 had a total of 71 original members over their four generations.

After disbandment, many members were transferred to other sister groups such as SNH48, BEJ48, GNZ48, and IDOLS Ft.

Current
Gen. Name Age Year(s) active
SNH48 6 Wang Jinming (王金铭) 28 2017
1 Zhu Yan (朱燕) ?? 2017
Zhang Yuqing (张雨晴) ?? 2017
Zhang Youning (张幼柠) 22 2017
Chen Jingwen (陈婧文) 26 2017
Nan Lingpu (南翎璞) 25 2017
Xu Jingyan (徐静妍) 24 2017
Li Xining (李熙凝) 23 2017
Kou Chengxi (寇承希) ?? 2017
Yang Xiao (杨肖) ?? 2017-2018
Zhang Ruyi (张儒轶) ?? 2017-2018
Zhang Yunmeng (张云梦) 25 2017-2018
Qin Xi (秦玺) 26 2017-2018
Guan Siyu (关思雨) ?? 2017-2018
Dong Sijia (董思佳) ?? 2017-2018
Liu Jiao (刘娇) 27 2017-2018
Liu Na (刘娜) 27 2017-2018
Ren Yuqing (任雨情) ?? 2017-2018
2 Chen Yijun (陈奕君) ?? 2017
Gong Mengting (龚梦婷) 26 2017-2018
Ye Jintong (叶锦童) ?? 2017-2018
Jian Ruijing (菅瑞静) ?? 2017-2018
Lu Fangzhu (逯芳竹) 21 2017-2018
Fang Shihan (方诗涵) 26 2017-2018
3 Li Binyu (李彬玉) 22 2017-2018
4 Huang Yi (黄逸) 24 2018-2019

Transferred
Gen. Transferred to Name Age Year(s) active
1 SNH48 Liu Jinghan (刘静晗) 24 2017-2019
Lu Tianhui (卢天惠) 23 2017-2019
Wang Shimeng (王诗蒙) 28 2017-2019
Zhao Jiarui (赵佳蕊) 22 2017-2019
2 Gao Chong (高崇) 21 2017-2019
Wang Feiyan (王菲妍) 24 2017-2019
3 Chen Junyu (陈俊羽) 21 2018-2019
4 Wang Qiuru (王秋茹) 20 2018-2019
1 BEJ48 Han Jiale (韩家乐) 28 2017-2019
Zhang Aijing (张爱静) 26 2017-2019
Zheng Jieli (郑洁丽) 29 2017-2019
2 Zang Cong (臧聪) 26 2017-2019
Zhang Yuhan (张羽涵) 28 2017-2019
3 Cheng Ge (程戈) 26 2017-2019
Tang Lin (唐霖) 25 2017-2019
Zhao Tianyang (赵天杨) 26 2017-2019
Wang Jiayu (王嘉瑜) 22 2018-2019
Wang Yulan (王雨兰) 22 2018-2019
1 GNZ48 Lai Zixi (赖梓惜) 21 2017-2019
1 IDOLS Ft Feng Yiying (冯译莹) 25 2017-2019
Fu Ziqi (付紫琪) 25 2017-2019
Gao Zhixian (高志娴) 25 2017-2019
Li Hui (李慧) 27 2017-2019
Li Qing (李晴) 24 2017-2019
Sun Min (孙敏) 26 2017-2019
Qu Yuemeng (曲悦萌) ?? 2017-2019
Xu Feiran (徐斐然) ?? 2017-2019
Yang Yunhan (杨允涵) 29 2017-2019
2 Zheng Shiqi (郑诗琪) 25 2017-2019
3 Xiang Wang (相望) 25 2017-2019
Huang Jiayi (黄嘉怡) ?? 2017-2019
Zhou Jiayi (周佳怡) ?? 2017-2019
Zhu Min (朱敏) ?? 2017-2019
Li Suhong (李苏洪) 29 2017-2019
Si Polin (司珀琳) 27 2017-2019
Diao Ying (刁滢) 25 2018-2019
4 Bian Jianing (卞佳宁) 18 2018-2019
Cheng Yi (程一) ?? 2018-2019
Feng Jiabao (冯嘉宝) 23 2018-2019
Liu Yuqing (刘宇晴) 23 2018-2019
Shang Guan (尚官) 24 2018-2019
Wang Ruiqi (王睿琦) 24 2018-2019
Wang Yongqi (王永祺) 23 2018-2019
Wang Zi (王梓) 24 2018-2019
Wu Xiaodi (武晓迪) 21 2018-2019
Zhang Jinyu (张瑾瑜) ?? 2018-2019

Advertisement