Cpop Wiki
Advertisement
Cpop Wiki

"River" is a coupling song by AKB48 Team SH. It was featured as the second track for their sixth EP "千秋令", released on September 30, 2021.

Liu Nian and Mao Weijia were selected as the center positions for the song.

Featured members[]

Liu Nian, Mao Weijia, Shen Ying, Shi Keyan, Wu Anqi, Ye Zhien, Zhai Yujia, Zhu Ling, Zhou Nianqi, Gui Chuchu, Hu Xinyin, Jian Qiangwei, Shi Aibei, Tan Junxi, Zeng Sichun, Zou Ruonan

Advertisement