Cpop Wiki
Advertisement
Cpop Wiki

"Oogoe Diamond" (大声钻石) is a song by AKB48 Team SH. It serves as the title track for their seventh EP "Oogoe Diamond", released on March 14, 2022.

Liu Nian was voted as the center position for the song.

Featured members[]

Liu Nian, Mao Weijia, Shen Ying, Shi Keyan, Wei Xin, Ye Zhien, Zhu Ling, Gui Chuchu, Kong Kexin, Shi Aibei, Zhang Qianfei, Zeng Sichun, Zou Ruonan, Li Jiahui, Qiu Dier, Zhang Jiazhe

Trivia[]

Video links[]

Advertisement