Cpop Wiki
Advertisement
Cpop Wiki

"Get you!" is a coupling song by AKB48 Team SH. It was featured as the third track for their seventh EP "Oogoe Diamond", released on March 14, 2022.

Mao Weijia and Ye Zhien were selected as the center positions for the song.

Featured members[]

Liu Nian, Mao Weijia, Shen Ying, Shi Keyan, Wu Anqi, Ye Zhien, Zhu Ling, Gui Chuchu, Hu Xinyin, Jian Qiangwei, Kong Kexin, Shi Aibei, Tan Junxi, Zeng Sichun, Zhang Qianfei, Zou Ruonan

Advertisement