Cpop Wiki
Advertisement
Cpop Wiki

代号XII (lit. Code XII) is the first special album by SNH48's Team XII and eleventh SNH48 special album overall. It was released September 6, 2018.

Track list[]

 1. "XII Say Hi" - 3:33
 2. "遇见最初的美好" - 3:21
 3. "守护者" - 2:59
 4. "Time Machine" - 3:23
 5. "她和她" (Chen Yin, Liu Zengyan) - 3:54
 6. "Love Letter" (Yan Jiaojun) - 4:18
 7. "初吻练习曲" (Fei Qinyuan, Yu Jiayi, Zhang Wenjing, Zou Jiajia) - 4:35
 8. "都不会" (Hong Peiyun, Li Jiaen, Song Yushan) - 3:25
 9. "自以为" (Chen Yunling, Jiang Shan, Jiang Shuting, Pan Yingqi, Zhang Yi) - 3:58
 10. "Shower Girl" - 3:25
 11. "AI进化" - 3:30
 12. "心跳频率" - 3:54
 13. "成人礼" - 3:11
 14. "梦想代码" - 4:50
 15. "Girl Smile" - 3:06
 16. "给未来的我们" - 5:13
 17. "守护者 2.0" -3:34
 18. "熱情復活" - 3:19
 19. "完美超载" (Jiang Shuting, Lv Mengying, Zhang Yi) - 3:17
 20. "人间规则" (Hong Peiyun, Li Jiaen, Song Yushan) - 4:04
 21. "成人礼 2.0" - 4:05
 22. "Girl Smile 2.0" - 3:22

Participating Members[]

Advertisement