Cpop Wiki
Advertisement
Cpop Wiki
CKG48 official group logo

CKG48 has had a total of 88 original members during their 8 generations (not including Kennin and transferred members) and 100 members overall. As of May 2024, the group has 28 active members and 3 trainees.

Current
Gen. Team Name Age Year(s) active
1 Team C Lei Yuxiao (雷宇霄) 21 2017-present
4 Liang Jingjin (梁晶金) 25 2020-present
GNZ48 2 Gao Xueyi (高雪逸) 23 2021-present
5 Fu Meishan (付美善) 22 2021-present
Luo Yuting (骆羽庭) 22 2021-present
Zhu Ruiyuan (朱瑞缘) 23 2021-present
7 Shi Mengyuan (石梦湲) 23 2023-present
Tan Jingwen (谭景文) 19 2023-present
Wang Siyu (王思予) 15 2023-present
Chen Xiaoyang (陈萧扬) 20 2023-present
Lin Danlei (林丹蕾) 25 2023-present
SHY48 3 Wang Jiayu (王嘉瑜) 22 2024-present
6 Team K Chen Yunjia (陈韵佳) 23 2023-present
Hu Dan (胡丹) 23 2023-present
He Xinman (何馨曼) 17 2023-present
Ji Mengzhen (姬梦真) 23 2023-present
Lu Meiting (卢美廷) 17 2023-present
Liu Xingyu (刘星雨) 21 2023-present
Ma Xingyue (马星月) 20 2023-present
Peng Xizhu (彭夕株) 19 2023-present
Wu Zhiyue (吴志越) 21 2023-present
Yang Tianling (杨添淩) 21 2023-present
Zhang Lili (张莉莉) 19 2023-present
Zhang Saiyan (张思妍) 19 2023-present
Zhang Weiyi (张伟依) 22 2023-present
Zhang Yongye (张咏烨) 20 2023-present
Zhang Yuye (张钰叶) 22 2023-present
7 Hu Siying (胡思颖) 18 2023-present
7 Trainee Shen Jialu (申家璐) 17 2023-present
8 Yao Jinjie (姚锦杰) N/A 2024-present
Yuan Xican (袁希璨) N/A 2024-present

Transferred
Gen. Transferred to Name Age Year(s) active
1 SNH48 Hao Jingyi (郝婧怡) 25 2017-2019
Lin Shuqing (林舒晴) 24 2017-2019
Ran Wei (冉蔚) 25 2017-2019
3 Guo Shuang (郭爽) 24 2018-2019
1 GNZ48 Li Shanshan (李姗姗) 26 2017-2019
2 Xu Chuwen (徐楚雯) 24 2018-2019
Xu Huiling (徐慧玲) 26 2018-2019
3 Fang Qi (方琪) 25 2018-2019
SHY48 1 Zhang Youning (张幼柠) 22 2019-2021
1 BEJ48 Bai Xinyu (柏欣妤) 27 2017-2019
Li Yuxuan (李瑜璇) 26 2017-2019
SNH48 5 IDOLS Ft Wang Lujiao (王露皎) 29 2017-2019
1 Tian Zhenzhen (田祯臻) 22 2017-2019
Han Linqin (韩林芹) 27 2017-2019
Wang Yubo (王娱博) 25 2017-2019
Wu Hanqi (伍寒琪) 24 2017-2019
Zeng Jia (曾佳) 24 2017-2020
2 Zhou Tongran (周桐冉) 30 2018-2019
3 Tian Mi (田密) 22 2018-2019
Kang Zhaowei (康兆薇) 21 2018-2019
GNZ48 6 Yan Yudie (鄢羽蝶) 24 2019-2020
SHY48 4 Shang Guan (尚官) 24 2021
Feng Jiabao (冯嘉宝) 23 2021
GNZ48 7 Wu Siqi (吴思琪) 23 2021

Former
Gen. Name Age Year(s) active
1 Fan Xiyue (樊曦月) 28 2017
Zhou Yuan (周源) N/A 2017-2018
Shi Qin (石勤) 25 2017-2018
Zheng Yangying (郑阳莹) 25 2017-2018
Li Zeya (李泽亚) N/A 2017-2018
Ai Zhiyi (艾芷亦) 24 2017-2018
Xia Wenqian (夏文倩) 25 2017-2018
Li Enrui (李恩锐) 29 2017-2018
Zhang Yuyang (章宇阳) 25 2017-2018
Tao Wanrui (陶菀瑞) 27 2017-2018
Meng Yue (孟玥) 21 2017-2020
Huang Wanying (黄琬璎) 26 2017-2020
Wang Mengzhu (王梦竹) 28 2017-2021
Liu Yihan (刘弋菡) 25 2017-2021
Tian Qianlan (田倩兰) 26 2017-2021
Qiao Yuzhen (谯玉珍) 27 2017-2021
Zuo Xin (左欣) 23 2017-2021
Mao Yihan (毛译晗) 24 2017-2022
Wu Jingjing (吴晶晶) 26 2017-2022
Wu Xueyu (吴学雨) 25 2017-2023
Zhao Zehui (赵泽慧) 26 2020-2024
SNH48 3 Liu Jiongran (刘炅然) 29 2017-2018
SNH48 6 Xiong Xinyao (熊心瑶) 28 2017-2019
2 Wu Xiaotong (吴晓桐) 25 2018
Yu Menglu (余梦露) 27 2018
Dai Ziwei (戴紫薇) 26 2018-2019
Wei Xiaoyan (魏小燕) 27 2018-2020
3 Zhao Siyu (赵思雨) 23 2018-2019
Cao Ludan (曹露丹) 21 2018-2021
Peng Yuhan (彭榆涵) 21 2018-2024
GNZ48 2 Lai Junyi (赖俊亦) 21 2019-2022
SHY48 1 Li Hui (李慧) 27 2019-2021
Yang Yunhan (杨允涵) 29 2019-2022
SNH48 6 Zhou Qianyu (周倩玉) 24 2019-2022
SHY48 3 Wang Jiayu (王嘉瑜) 22 2019-2021
SNH48 12 Jiang Xin (江鑫) 21 2020-2022
4 Huang Xinyuan (黄歆源) 23 2020
Tu Xiuwen (涂秀文) 20 2020-2021
Yu Yunxuan (余芸萱) 22 2020-2021
Chen Niya (陈妮亚) 20 2020-2021
Pan Ying (潘颖) 23 2020-2023
GNZ48 1 Wang Siyue (王偲越) 23 2020-2021
SHY48 3 Diao Ying (刁滢) 25 2020-2021
GNZ48 1 Wang Qiannuo (王芊诺) 24 2021
2 Zou Bingqing (邹冰清) 23 2021
SHY48 1 Zhang Aijing (张爱静) 26 2021-2022
SNH48 5 Xiong Sujun (熊素君) 29 2021-2022
5 Liu Yuting (刘宇婷) 22 2021-2022
Luo Enni (罗恩妮) 23 2022
Xie Jinnan (谢金男) 22 2021-2022
Peng Hanling (彭含灵) 23 2022-2023
Chen Yinglin (陈颖琳) 24 2021-2023
Zhang Fan (张帆) 21 2021-2023

Advertisement