Cpop Wiki
Advertisement
Cpop Wiki
For other articles with a similar title, see Brave Heart.

"Brave Heart" (勇敢的心) is a coupling song by SNH48's Team NII. It was featured as the third track on their 14th EP Happy Wonder World, released on December 20, 2016.

Huang Tingting was selected as the center position for the song.

Featured members[]

  • Team NII: Chen Jiaying, Chen Wenyan, Feng Xinduo, Gong Shiqi, Huang Tingting, He Xiaoyu, Jiang Zhenyi, Lu Ting, Li Yitong, Wan Lina, Xu Yi, Yi Jiaai, Zhao Yue, Zhou Yi, Zeng Yanfen, Zhang Yameng
Advertisement