Cpop Wiki
Advertisement
Cpop Wiki

"表演季" (lit. Performance Season) is the first digital single by CKG48. It was released on April 10, 2020.

Liu Hui was selected as the center position for the main song.

Track list[]

  1. "表演季" - 3:52
  2. "天微亮" (Liu Yihan) - 3:59

Featured members[]

Jiang Xin, Lai Junyi, Lei Yuxiao, Li Hui, Liu Yihan, Qiao Yuzhen, Tian Qianlan, Wang Jiayu, Wang Mengzhu, Wei Xiaoyan, Wu Xueyu, Yang Yunhan, Zhang Youning, Zhou Qianyu, Zuo Xin

Advertisement