Cpop Wiki
Advertisement
Cpop Wiki

12 Girls Band (女子十二乐坊) is a 13-member female band under Shile Haofeng. They made their debut on June 18, 2001.

They use traditional Chinese instruments to perform both classical and modern music.

Members[]

Name Position(s)
Shangguan Zhennan (上官振楠) Erhu
Zhu Zhiqin (朱智琴) Erhu
Xu Hui (许慧) Erhu
Yang Yang (杨阳) Erhu
Shi Juan (石娟) Pipa
Zhong Bao (仲宝) Pipa
Wang Yang (王杨) Pipa
Chen Xuejiao (陈雪娇) Dizi
Liao Binqu (廖彬曲) Dizi
Cui Jiayi (崔佳怡) Yangqin
Ren Jiaqi (任佳琪) Yangqin
Guo Lu (郭璐) Guzheng
Tang Xiaoyuan (唐小媛) Duxianqin

Discography[]

Studio albums[]

  • 魅力音乐会 (2001)
  • Shanghai (2007)
  • Shining Energy (2017)

Official links[]

Advertisement